Klinika Zdrowia

Studio Masażu Rafael

MASAŻ TANTRYCZNY ŁÓDŹ  

Energia seksualna w duchowym rozwoju człowieka.

Rytuał tantryczny jest ceremonią, której źródeł należy szukać w starożytnych księgach orientu, pełnych prawd o rozwoju ducha, oświeceniu umysłu i uświęcającym stosunku do ciała.

Pierwszym krokiem, na drodze do odpowiedniego jego przejścia jest chwila całkowitego spokoju i wyciszenia po to, by w trakcie móc pozostać biernym, spokojnym i przyjąć wszystkie jego dobrodziejstwa.

Po drugie, prawdziwa tantra to nie relacja pomiędzy dwojgiem ludzi. To celebracja swojego „tu i teraz” , w którym wszystko co się dzieje jest piękne, kompletne i nie potrzeba mu dodatkowego komentarza. Nie wolno jednak dopuścić, aby odbywało się w pośpiechu i niepokoju. Stąd przyćmione światło i łagodna muzyka, które tworzą aurę tajemniczości i prywatności.

Sam masaż, poprzez dotyk zgodny z odpowiednim przepływem energii, ma za zadanie wydobycie wszystkiego, co najlepsze z ciała, któremu zostaną okazane należne mu szacunek i czułość.

W ten sposób wytwarza się energię życiową, która sprzyja zdrowiu i młodości, zwiększeniu świadomości swojego ciała i uwolnieniu jego potencjału.

Tantra naucza, że jesteśmy godni wszelkiej przyjemności, jaką możemy otrzymać, a drogą do rozwoju jest miłość do samego siebie. Masażystka/ta to tutaj nie partner/ka, lecz nauczyciel/ka i przewodniczka/ik na tej drodze, świadom/a swojej szczególnej roli w rytuale, jakim z założenia jest masaż tantryczny. 

Dedykowany wyłącznie dorosłemu odbiorcy.