Klinika Zdrowia

Studio Masażu Rafael

Klinika Zdrowia Studio Masażu Rafael Łódź 

Rok 1932.

Walter Cannon (amerykański fizjolog) używa pojęcia homeostazy po raz pierwszy.

Homeostaza oznacza równowagę organizmu. Wyraz ten wywodzi się z greckiego „homois” (równy) i „stasis” (trwały).

Takie określenie jak „równowaga organizmu” jest dość uproszone. W rzeczywistości chodzi o PROCES polegający na  równowadze najistotniejszych parametrów ustrojowych w sytuacji oddziaływania najróżniejszych (także bardzo niekorzystnych) czynników zewnętrznych.

Do podstawowych parametrów życiowych zaliczamy:

 • Ciśnienie tętnicze krwi
 • Temperatura ciała
 • PH krwi i płynów ustrojowych
 • Stężenie związków chemicznych w płynach ustrojowych.
 • inne – patrz zakładka – zdrowy człowiek, parametry

Ważną zasadą jest utrzymywanie homeostazy przy jak najmniejszym zużyciu energii.

Zaburzenia homeostazy 

Wpływ na homeostazę ma wiele elementów – od nieodpowiedniej diety czy zbyt małej aktywności fizycznej (aż po czynniki genetyczne).

 • Brak aktywności fizycznej
 • Czynniki środowiskowe  – np. zanieczyszczenia gleby czy powietrza
 • Stres (szczególnie permanentny)
 • Wady budowy narządów
 • Wady genetyczne
 • Zaburzenia funkcjonowania narządów
 • Zła dieta

Ważną rolę spełniają także nerki, które odpowiadają za stałe środowisko wewnętrzne i zapewniają optymalne warunki dla pracy pozostałych narządów.

Mechanizmy adaptacyjne (dostosowawcze) odpowiadają za reakcje na czynniki zewnętrzne.

Działanie tych mechanizmów jest możliwe dzięki sprzężeniu zwrotnemu, które zapewnia, że wszystkie parametry są na właściwym poziomie.

Posiadamy dwa rodzaje sprzężenia zwrotnego – ujemne i dodatnie.

Sprzężenie ujemne polega na hamowaniu bodźca wyzwalającego.

Sprzężenie zwrotne dodatnie polega na stymulowaniu bodźca wyzwalającego.

Prawidłowe  działanie tych mechanizmów zapewnia przede wszystkim układ nerwowy i gruczoły wydzielania wewnętrznego.

Skutki zaburzenia homeostazy

Zaburzenia to rozregulowanie podstawowych parametrów życiowych. Przykładowo zaburzenie ciśnienia tętniczego (długo utrzymujące się) krwi może doprowadzić do nadciśnienia, a to w skrajnym przypadku do udaru mózgu.

Ściślej ujmując homeostazy jest nadzorowane przez trzy główne układy – nerwowy (somatyczny i autonomiczny), hormonalny oraz immunologiczny.

Zaburzenie skutkuje zaburzeniami i chorobami wielonarządowymi.

 

Homeostaza psychiczna

Oprócz  homeostazy biologiczno-fizjologicznej istnieje również homeostaza psychiczna.

Te dwa typy homeostazy są ze sobą sprzężone.

Stan fizyczny ma wpływ na równowagę psychiczną, a ta ma wpływ na równowagę biologiczno – fizyczną.

W podsumowaniu: należy pamiętać, że mechanizm homeostatyczny to składowa 3. części

 • Receptory  (odbierają bodźce zewnętrzne)

 • Centrum (nadzoruje i porównuje aktualne warunki funkcjonowania organizmu z

optymalnymi)

 • Efektory (po otrzymaniu impulsu z centrum wywołują odpowiednią reakcję dla zaistniałych warunków) 

Łatwo zauważyć, że dbałość o homeostazę i kontrola opisanego procesu jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia.

W naszej Klinice Zdrowia możemy Ci podpowiedzieć (np. przez użycie skanera) „jak jest” i co ewentualnie byłoby dalej zrobić.

No i zaczynasz teraz rozumieć, że w zdrowym ciele zdrowych duch, albo i odwrotnie?